Naujienos

Kasmetinė Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos veiklos apžvalga

2017 m. balandžio 13 d. vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) tryliktasis suvažiavimas, į kurį buvo pakviesti dalyvauti visi Asociacijos nariai. Suvažiavime dalyvavo dešimt Asociacijos narių atstovų.

Suvažiavimo metu vienbalsiai pritarta metinei veiklos ir revizijos komisijos ataskaitoms. Be 2016 metais atliktų darbų, aptartos Asociacijos veiklos gerinimo gairės bei prioritetinės kryptys. Numatyta aktyviai dalyvauti LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto ekspertinėje veikloje, svarstant su visuomenės sveikata susijusius klausimus, stiprinti ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, t.y. Asociacijos partneriais - Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija (LFASA) bei Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) bei tęsti tarptautinį bendradarbiavimą su Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA) ir Pasaulio visuomenės sveikatos federacija (WFPHA). Plėtoti bendradarbiavimą su Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA), inicijuojant bendras veiklas bei toliau atstovauti ir dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos Komitete.

2017 metais numatyti tarpinstituciniai renginiai: gegužės mėnesį dalyvauti organizuojant mokslinę – praktinę konferenciją, streso prevencijos tema bei spalio mėnesį - LSMU VSF II-ąją Nacionalinę mokslinę-praktinę konferenciją.

Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su Asociacijos nario, VšĮ Kauno kolegijos Medicinos fakulteto, veikla bei praktiškai, siekiant gerų bendradarbiavimo rezultatų, galėjo įsitikinti susitarimų laikymosi svarba ir nauda, aktyviai dalyvaujant praktikume, kurį pravedė Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius.