Naujienos

2015 m. balandžio 29 d. Mokslinė-praktinė konferencija ,,Bendruomenės vaidmuo visuomenės psichikos sveikatos problemų sprendime”

Visuomenės sveikatos fakultetas ir Lietuvos Visuomenės sveikatos asociacija pakvietė aptarti visuomenės psichikos sveikatos problemų sprendimo galimybes

2015 m. balandžio 29 d. visuomenės sveikatos specialistai, psichologai, gydytojai ir slaugytojai rinkosi į mokslinę-praktinę konferenciją, ,,Bendruomenės vaidmuo visuomenės psichikos sveikatos problemų sprendime”, vykusią LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre. Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija kartu su Visuomenės sveikatos fakultetu kvietė diskutuoti apie tai, ką bendruomenė gali nuveikti, siekiant stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir spręsti su ja susijusias problemas.

Lietuvos Visuomenės sveikatos asociacijos prezidentė Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, pradėdama konferenciją, akcentavo ne tik psichikos sveikatos problemų svarbą Lietuvoje, bet ir šios problemos sprendimo būtinybę, konsoliduojant įvairių specialistų bei institucijų veiklas. O nuveikti galima daug. Sėkmingais visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo pavyzdžiais, pagrįstais moksliniais tyrimais ir teorinėmis perspektyvomis, dalinosi LSMU Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros ir Sveikatos tyrimų instituto, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro  atstovai.

Prof. dr. Nida Žemaitienė, pabrėždama intervencijų reikalaujančias problemas, trumpai apžvelgė pagrindines Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos tendencijas. N. Žemaitienė kvietė svarstyti, kaip kiekvienas galėtume prisidėti prie psichikos sveikatos stiprinimo ir kokie socialiniai, psichologiniai, ekonominiai resursai tam būtų reikalingi. N. Žemaitienė taip pat pristatė įkvepiantį Kupiškio rajono iniciatyvų pavyzdį: šiame rajone, pastaruosius ne vienerius metus „pirmaujančiu“ pagal savo noru iš gyvenimo pasitraukiančiųjų skaičių, bendruomenės lygmenyje intensyviai vykdoma savižudybių prevencijos kompleksinė programa, į kurią įsitraukę rajono savivaldybės darbuotojai, psichikos sveikatos specialistai (socialiniai darbuotojai, psichologai ir kt.). Nors ši programa nėra finansuojama jokiomis valstybės lėšomis, ji pastaruosius metus sėkmingai įgyvendinama bendruomenės bendradarbiavimo ir iniciatyvumo dėka.

Prof. dr. Aurelijus Veryga papildė prof. N. Žemaitienės pateiktą informaciją apie naujausias visuomenės psichikos sveikatos tendencijas, daugiau dėmesio skirdamas tabako ir alkoholio vartojimui šalyje ir pristatydamas praktines minimalių intervencijų galimybes. „Paklausk – patark – įvertink – padėk - pasek“ – tokia riboto spektro pastangų reikalaujanti intervencija pasirodė vertinga daugumai praktikoje dirbančių specialistų. Nors šis intervencinis modelis, pasak A. Verygos, dažniau taikomas dirbant su asmenimis, priklausomais nuo tabako ir alkoholio vartojimo, gali būti nesunkiai pritaikomas bet kokiai situacijai, siekiant padėti bet kuriam bendruomenės nariui atsidūrus probleminėje situacijoje.

Lekt. dr. Jolita Jonynienė šioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje pristatė nuo 2010 m. Lietuvoje sėkmingai įgyvendinamą pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo programą STEP kaip vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybę. STEP programa – tai šeimą įgalinanti iniciatyva, grindžiama tėvų grupės susitikimų modeliu. Analizuodami savo patirtį, klausydamiesi panašių sunkumų turinčių tėvų pavyzdžių ir skaitydami STEP Tėvų knygą, programos dalyviai mokosi geriau suprasti savo ir vaiko elgesį, poreikius, tikslus ir savarankiškai spręsti šeimoje kylančius iššūkius. Anot J. Jonynienės, svarbiausia šios iniciatyvos vizija - laimingas, sveikas, savimi pasitikintis, linkęs bendradarbiauti ir atsakingas vaikas, augantis pagarba, nuoširdumu bei artimu bendravimu grįstoje aplinkoje.

Konferencijos pranešimus baigė Danguolė Avižiuvienė, tarsi apibendrindama konferencijos metu išsakytus psichikos sveikatos stiprinimo iniciatyvų pavyzdžius ir apžvelgdama psichikos sveikatos stiprinimo priemones, vykdomas Kėdainių rajone. Nepailstanti Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komanda pastaruosius metu darbuojasi stiprindama bendruomenę su minimaliais ekonominiais resursais. Bendruomeniškumas, atsakingumas ir tikėjimas vieni kitais – vieni svarbiausių Kėdainių rajono bendruomenės varomųjų jėgų.

Lekt. dr. Jolita Jonynienė

jolita.jonyniene@gmail.com

8 789 13236