Naujienos

LVSA neeilinis VIII Suvažiavimas

DARBOTVARKĖ

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. Asociacijos Tarybos rinkimai.