Naujienos

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos Tarybos narių išplėstinis posėdis

2015 m. gruodžio 15 d. 13 val. vyks Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) Tarybos narių išplėstinis posėdis, į kurį kviečiami dalyvauti visi Asociacijos nariai. Posėdis vyks M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus (K. Petrausko g. 31, Kaunas) renginių salėje. Numatoma pasėdžio trukmė – 3,5 val.

Posėdžio darbotvarkė:

  • ·         Asociacijos naujo nario veiklos pristatymas, pagrindžiant Asociacijos Įstatuose numatytų veiklos tikslų ir uždavinių bei ryšių su visuomenės sveikata įgyvendinimą – VšĮ Kauno kolegijos Viešojo maitinimo katedros vedėja Nijolė Vasiliauskienė
  • ·         Einamieji klausimai (Asociacijos veikla ir perspektyvos: XI Suvažiavimo data, nariai nuo 2016 m. balandžio 1 d., biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatos ir kt.) – Asociacijos prezidentė prof. Ramunė Kalėdienė
  • ·         Diskusijos.

Apie Asociacijos nario atstovo dalyvavimą posėdyje, užpildant pridedamą lentelę (Atsisiųsti), prašome pateikti iki 2015 m. gruodžio 11 d. adresu: Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, K. Petrausko g. 24, LT - 44156, Kaunas, el. paštu: info@kaunovsc.sam.lt arba faksu 8~37 33 16 80.