Naujienos

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos neeilinis XII suvažiavimas

Kviečiame dalyvauti Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) neeiliniame XII suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje. Suvažiavimas ir Tarybos posėdis vyks 2016 m. gegužės 18 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto 102 auditorijoje (adresas: Tilžės g. 18, Kaunas).

 


Suvažiavimo darbotvarkė:

  • Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
  • Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
  • Asociacijos Tarybos rinkimai
  • Asociacijos Revizijos komisijos rinikmai
  • Einamieji klausimai

Tarybos posėdžio darbotvarkė:

  • Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
  • Asociacijos Viceprezidento (-ų) rinkimai
  • Einamijei klausimai (dėl Asociacijos nario narystės ir kt.)