Naujienos

LVSA XIII suvažiavimas

Kviečiame dalyvauti renginyje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) XIII suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2017 m. balandžio 13 d. 12 val. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto I rūmuose 203 auditorijoje (adresas: K. Petrausko g. 15, Kaunas).

Darbotvarkė (atsisiųsti).

Apie Asociacijos nario atstovo dalyvavimą, užpildant pridedamą lentelę (atsisiųsti), prašome pateikti iki 2017 m. balandžio 10 d. adresu: Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, K. Petrausko g. 24, LT - 44156, Kaunas, el. paštu: ramune.kalediene@lsmuni.lt arba orina.ivanauskiene@nvsc.lt, arba faksu 8~37 33 16 80.

P.S. Atkreipiame dėmesį, kad atvykstant į Asociacijos Suvažiavimą, organizacijos/įstaigos atstovas(-ai), jei jis nėra vadovas, turi turėti atstovaujamos organizacijos/įstaigos vadovo įgaliojimą.

Pageidautina, kad renginyje dalyvautų visi Asociacijos Tarybos nariai.