Naujienos

Kaune diskutuota visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų efektyvaus valdymo klausimais.

2017 m. gegužės 18 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas sukvietė specialistus į konferenciją „Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos tobulinimo galimybės, taikant efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo metodus“.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė, Sveikatos vadybos katedros vedėja ir Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidentė, pristatė sveikatos vadybos svarbą sveikatos sistemoje. Priminė sveikatos vadybos, sveikatos priežiūros vadybos ir visuomenės sveikatos vadybos sąvokų skirtumus, akcentavo universiteto rengiamų visuomenės sveikatos specialistų galimybes įsilieti į bendrą sveikatos sistemą. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius apžvelgė dirbančių visuomenės sveikatos specialistų skaičius ir poreikius. Atkreipė dėmesį į darbo rinkos plėtrą ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčius. Higienos instituto direktorius pristatė organizuojamą visuomenės sveikatos specialistų registraciją, apskaitą, išsilavinimo būklę, kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos personalo skyriaus vedėja pristatė praktinius personalo valdymo iššūkius ir galimybes, pabrėžė žmogiškųjų išteklių svarbą įstaigos tikslų siekime. Atkreiptas dėmesys, kad įgimti gebėjimai, kompetencija, žinios, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis ir įgytas išsilavinimas tai ir yra pagrindinės žmogiškojo kapitalo formos. Viešnia iš Didžiosios Britanijos, personalo konsultantė, sulaukė didžiausio auditorijos dėmesio, pristatydama Didžiosios Britanijos patirtį žmogiškųjų išteklių ruošime ir valdyme. Pranėšėja pabrėžė, kaip svarbu iš anksto numatyti ir pradėti rengti būsimus aukšto lygio vadovus. Vadovavimo ir lyderystės derinimas bei pusiausvyra – įrodymais grįstas kelias į sėkmingą vadovavimą įstaigai, tiek siekiančiai pelno, tiek ir viešojo administravimo institucijai.

Aktyvus konferencijos dalyvių domėjimasis pristatytomis temomis patvirtino, kad visuomenės sveikatos specialistų rengimas, veikla ir perspektyvos, išlieka labai aktualia tema.