Naujienos

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos Tarybos narių išplėstinis posėdis

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 14 d. 13 val. vyks Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) Tarybos narių išplėstinis posėdis.

Maloniai kviečiame dalyvauti visų Asociacijos narių atstovus (registracijos lentelė pridedama) ir Garbės narius.

Pageidautina, kad Asociacijos Tarybos narių išplėstiniame posėdyje dalyvautų visi Asociacijos Tarybos nariai.

Posėdis vyks istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune salėje (Vilniaus g. 33, Kaunas). Numatoma pasėdžio trukmė – 2,5 val.

Kvietimas/posėdžio darbotvarkė (pridedama).