Naujienos

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos XIV suvažiavimas

Kviečiame Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) narius dalyvauti renginyje, Asociacijos XIV suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2018 m. balandžio 19 d. 10.00 val. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos salėje Nr. 400, IV aukšte (adresas: Žolyno g. 36, Vilnius).

Darbotvarkė:

10:00 - 10:30 Pasitikimo kava/dalyvių registracija. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus sveikinimo žodis.

10:30 - 11:30 Olfaktometrinių tyrimų laboratorijos pristatymas (Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, A. Keblas). Pažintis su III- ojo biologinės saugos lygio laboratorija (Retų ir pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimų poskyrio vedėja M. Janulaitienė/ vyr. specialistas A. Barauskas).

11:30 - 11:45 „Europos žmogaus biomonitoringo iniciatyva“- trumpa prezentacija apie iniciatyvos tikslus ir nacionalinės komandos dalyvavimą tarptautinėje programoje, pranešėja direktoriaus pavaduotoja R. Balčienė/ Cheminių tyrimų skyriaus, Instrumentinių tyrimų poskyrio vedėja T. Petrulionienė.

11:45 - 12:45  „Baltoji knyga dėl Europos ateities“ (pamąstymai apie 27 valstybių narių ES ir jos scenarijai) paskaita-diskusija, pranešėjas Lietuvos darbdavių konfederacijos gen. direktorius D. Arlauskas.

12:45 - 13:30 Pietų pertrauka.

13:30 - 14:30 Asociacijos XIV Suvažiavimas (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita; Asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas (finansinė ataskaita); Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas).

14:30 - 15:00 Asociacijos Tarybos posėdis (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Einamieji klausimai (Asociacijos narių narystė; kasmetiniai Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų apdovanojimai ir kt.))

Apie Asociacijos nario atstovo dalyvavimą, užpildant pridedamą lentelę, prašome pateikti iki 2018 m. balandžio 17 d. adresu: Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, K. Petrausko g. 24, LT 44156, Kaunas, el. paštu: ramune.kalediene@lsmuni.lt arba orina.ivanauskiene@nvsc.lt, arba faksu (8~37) 33 16 80.

Atkreipiame dėmesį, kad atvykstant į Asociacijos Suvažiavimą, organizacijos/įstaigos atstovas(-ai), jei jis nėra vadovas, turi turėti atstovaujamos organizacijos/įstaigos vadovo įgaliojimą.

Pageidautina, kad renginyje dalyvautų visi Asociacijos Tarybos nariai.

PRIDEDAMA:

  1. Lentelė „Asociacijos nario atstovas (-ai)“ (atsisiųsti).
  2. Tarybos narių sąrašas (atsisiųsti).