Naujienos

LVSA lankymasis NVSPL

2018 m. balandžio 19 d.  Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (toliau - NVSPL) vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacija)  renginys.

Pirmojoje renginio dalyje Asociacijos narių atstovai susipažino su NVSPL Olfaktometrinių tyrimų ir III- ojo biologinės saugos lygio laboratorijų veikla bei buvo pristatyta Europos žmogaus biomonitoringo iniciatyva, kurioje drauge su kitomis 27 ES šalimis dalyvauja ir Lietuvos komanda. Svarbiausias šios iniciatyvos tikslas – generuoti žinias, pateikiant naujus mokslinius įrodymus apie cheminių medžiagų ir jų mišinių poveikį žmogaus organizmui, siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų panaudojimą bei tvarkymą ir taip apsaugoti žmonių sveikatą ir juos supančią aplinką. Lietuva šioje srityje dar labai atsilieka nuo kitų ES šalių, todėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-242  patvirtinto Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos tvarkos aprašą, kuriame nustatyti reikalavimai stebėsenos tyrimų vykdytojams, stebėsenos organizavimo ir vykdymo etapai bei  rezultatų viešinimas. Asociacijos narių buvo paprašyta pateikti siūlymus apie žmogaus biologinių terpių tyrimų poreikį ir strategijas šalyje, tai yra padėti nustatyti prioritetines medžiagas bei tiriamųjų imtis ir pan. Renginio dalyviai išklausė paskaitą dėl Europos ateities bei dalyvavo diskusijose, apžvelgiant 27 ES valstybių narių scenarijus.

Antroje renginio dalyje vyko Asociacijos XIV Suvažiavimas, kurio metu buvo pristatyta Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita ir patvirtinta Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė bei įvyko Tarybos narių posėdis.