Naujienos

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos suvažiavimas

Kviečiame dalyvauti renginyje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) XV suvažiavime ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2019 m. kovo 27 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto 104 auditorijoje (adresas: Tilžės g. 18, Kaunas).

Darbotvarkė:

13.00 - 13.30 paskaita „Gyvensenos medicinos raida Lietuvoje”, prof. habil. dr.  Ramunė Kalėdienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė

13.30  -  14.00  Pietų pertrauka

14.00 – 15.30 Asociacijos XV Suvažiavimas (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita; Asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas (finansinė ataskaita). Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; Asociacijos Prezidento ir Tarybos rinkimai).

15.30 – 16.00 Asociacijos Tarybos posėdis (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Einamieji klausimai (Asociacijos narių narystė ir kt.))

Apie Asociacijos nario atstovo/(ų) dalyvavimą, užpildant pridedamą lentelę, prašome pateikti iki 2019 m. kovo 20 d. adresu: Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, K. Petrausko g. 24, LT 44156, Kaunas, el. paštu: ramune.kalediene(eta)lsmuni.lt arba orina.ivanauskiene(eta)nvsc.lt, arba faksu (8~37) 33 16 80.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad atvykstant į Asociacijos Suvažiavimą, organizacijos/įstaigos atstovas/(-ai), jei jis nėra vadovas, turi turėti atstovaujamos organizacijos/įstaigos vadovo įgaliojimą.

Pageidautina, kad renginyje dalyvautų visi Asociacijos Tarybos nariai (sąrašas pridedamas).