Naujienos

Metų visuomenės sveikatos lyderis 2019

Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų nominacijos „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ atrankos konkurso nuostatuose išdėstytus apdovanojimo skyrimo kriterijus, vykdomas 2019 metų visuomenės sveikatos lyderio nominacijai gauti devynių paraiškų (pridedama) vertinimas.

„Metų visuomenės sveikatos lyderis“ apdovanojimo skyrimo kriterijai:

  • Veiklos originalumas ir pagrįstumas: Ar veikla originali ir novatoriška? Kodėl manoma, kad ji sėkminga? Koks bendradarbiavimo lygmuo: tarptautinis, nacionalinis, regioninis, vietinis?
  • Aplinkos veiksnių poveikis visuomenės sveikatai vietiniame lygmenyje: pateikiami įrodymai, pagrindžiantys iniciatyvos įgyvendinimo sėkmę; Veiklos tęstinumas: Ar įgyvendinama iniciatyva/veikla bus ilgalaikė?
  • Partnerių ir bendruomenės įtraukimas: Ar sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos dalyvavo iniciatyvoje? Ar veikla naudinga palankių sąlygų neturinčioms bendruomenėms? Ar buvo atsižvelgta į vietos kultūros, aplinkos ir visuomenės ypatybes?
  • Iniciatyvos plėtra kitose teritorijose: Ar ši iniciatyva gali būti pakartotinai įgyvendinta kitoje teritorijoje? Ar ši veikla ir/ar iniciatyva įkvepia? Ar plėtojami su iniciatyva susiję santykiai ir/ar užmezgama partnerystė, siekiant pasidalyti turima iniciatyvos patirtimi?

Pastaba:

  • Paraiškas pateikė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Kauno ir Vilniaus miestų bei Kretingos rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga bei Kazlų Rūdos sveikuolių klubas "Atgaja". Kiekviena vertinama paraiška bus lyginama su kitomis šios apdovanojimų nominacijos paraiškomis ir, nominacijos laimėtoju buvo pripažinta ta, kuri surinko daugiausia balų (max. 100).
  • Apdovanojimų nominacijos „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ visi devyni dalyviai yra informuoti ir pakviesti atvykti į apdovanojimų ceremoniją, kuri vyks 2019 m. gruodžio 4 d. IV-osios Nacionalinės visuomenės sveikatos konferencijos "Visuomenės sveikata gerovės valstybei" metu, adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Tilžės g. 18, Kaunas).