Naujienos

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos IX Suvažiavimas

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) IX Suvažiavimas. Darbotvarkė (PRIDEDAMA).Suvažiavime kviečiami dalyvauti Asociacijos narių (organizacijos/įstaigos) atstovai. P.S. Informaciją apie balso teisę turintį atstovą, užpildant lentelę (PRIDEDAMA), prašome pateikti iki 2014 m. balandžio 10 d. adresu: Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, K. Petrausko g. 24, LT - 44156, Kaunas, el. paštu: info@kaunovsc.sam.lt arba faksu 8~37 33 16 80.Pageidautina, kad IX Asociacijos Suvažiavime dalyvautų visi Tarybos nariai. Maloniai kviečiami dalyvauti ir LVSA garbės nariai.