Naujienos

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos XVIII suvažiavimas

Kviečiame dalyvauti renginyje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) XVIII suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2023 m. balandžio 19 d. 10 val. Asociacijos nario, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto, mokymo pastate, adresu Puodžių g. Nr. 11, Kaunas.

Darbotvarkė:
10.00 - 10.30 Dalyvių registracija, pasitikimo kava
10.30 - 12.00 Kauno kolegijos Medicinos fakultete vykdomų Medicinos ir socialinių mokslų studijų aktualijos. Julius Dovydaitis, Medicinos fakulteto dekanas.
Inovatyvios technologijos Slaugos ir Kosmetologijos studijoms. Vilma Rastenienė, Slaugos katedros vedėja ir Žaneta Mickienė, Kosmetologijos katedros vedėja.
12.00 - 13.30 Pietų pertrauka
13.30 - 14.30 Asociacijos XVIII Suvažiavimas (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita; Asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas (finansinė ataskaita); Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; Asociacijos narių stojamojo ir metinio mokesčio dydžiai, jų mokėjimo tvarka).
14.30 – 15.30 Asociacijos Tarybos posėdis (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Einamieji klausimai (Asociacijos narių įsiskolinimai; dėl Asociacijos nario narystės ir kt.))

Apie Asociacijos nario atstovo dalyvavimą, užpildant pridedamą lentelę (atsisiųsti), prašome pateikti iki 2023 m. balandžio 17 d. el. paštu: ramune.kalediene@lsmuni.lt
Atkreipiame dėmesį, kad atvykstant į Asociacijos Suvažiavimą, organizacijos/įstaigos atstovas(-ai), jei jis nėra vadovas, turi turėti atstovaujamos organizacijos/įstaigos vadovo įgaliojimą.
Pageidautina, kad renginyje dalyvautų visi Asociacijos Tarybos nariai.