Naujienos

Dalyvavimas Romoje vykusiame Pasaulio visuomenės sveikatos asociacijų federacijos kongrese

Lietuvos Visuomenės sveikatos asociacijos prezidentė prof. R. Kalėdienė gegužės 2-6 dienomis dalyvavo Romoje vykusiame Pasaulio visuomenės sveikatos asociacijų federacijos kongrese, kurio pagrindinė tema - Pasaulis neramumuose: susitelkimo visuomenės sveikatai galimybės (angl. A World in Turmoil: Opportunities to Focus on the Public’s Health). Šiame renginyje dalyvavo daugiau nei 3000 delegatų iš viso pasaulio. Tai tarptautinis forumas, vienijantis pasaulio visuomenės sveikatos asociacijas, skirtas keistis žiniomis ir patirtimi pagrindiniais visuomenės sveikatos klausimais, prisidedant prie visuomenės sveikatos išsaugojimo ir skatinimo nacionaliniu ir pasauliniu lygiu. Renginys atspindėjo tarptautinės sveikatos bendruomenės įsipareigojimą dirbti kartu atitinkamose visuomenės sveikatos srityse ir už jų ribų, siekiant skatinti teisingumą sveikatos srityje ir kurti tvaresnę bei teisingesnę ateitį.

Kongreso metu didelis dėmesys buvo skiriamas klimato kaitos problemai, dirbtinio intelekto, skaitmeninės sveikatos keliamiems iššūkiams, informacinio „triukšmo“ (angl. Infodemic) grėsmėms, visuomenės sveikatai karo ir ekstremalių situacijų kontekste bei, žinoma, pamokoms išmoktoms COVID-19 pandemijos metu, tačiau taip pat buvo diskutuojama apie naujausius mokslinius atradimus bei praktines patirtis, lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologijos, antimikrobinio atsparumo, visuomenės sveikatos politikos ir valdymo srityse.