Naujienos

„Europos komisijos kvietimu š. m. balandžio 11-12 d. LVSA Tarybos narė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus pavaduotoja Rosita Marija Balčienė dalyvavo 9-ajame Sanglaudos forume, atstovaudama LVSA, kuris vyko Briuselyje.

Kviečiama 2024-05-24 dalyvauti II Nacionaliniame sveikatos vadybos forume. Forumo metu bus aptartos sveikatos informacijos bei dirbtinio intelekto panaudojimo sveikatos priežiūros valdyme problemos, ateities kryptys bei gerosios praktikos. Forumas vyks Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos filiale „Pušynas“ , Žvejų g. 1

Šių metų lapkričio mėn. 30 susitikime Nacionaliniame sveikatos vadybos forume, kur aptarsime pagrindinius sveikatos vadybos iššūkius Lietuvoje ir kartu ieškosime sprendimo būdų.

Lietuvos Visuomenės sveikatos asociacijos prezidentė prof. R. Kalėdienė gegužės 2-6 dienomis dalyvavo Romoje vykusiame Pasaulio visuomenės sveikatos asociacijų federacijos kongrese, kurio pagrindinė tema - Pasaulis neramumuose: susitelkimo visuomenės sveikatai galimybės (angl. A World in Turmoil: Opportunities to Focus on the Public’s Health).

Kviečiame dalyvauti renginyje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) XVIII suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2023 m. balandžio 19 d. 10 val. Asociacijos nario, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto, mokymo pastate, adresu Puodžių g. Nr. 11, Kaunas.

2022-05-11 Paryžiuje vyko 2022–2028 m. Cheminių medžiagų rizikos vertinimo partnerystės projekto atidarymas, kuriame dalyvavo ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovai.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) Kauno departamento specialistai, kartu su Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija gegužės 17 d. organizavo nuotolinę konferenciją, tema „Imunoprofilaktikos aktualijos“, kurios metu aptarė aktualias ir sezonines imunoprofilaktikos temas.

Informuojama, kad š. m. gegužės 17 d. 14 val. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) Kauno departamentas, kartu su Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, organizuoja nuotolinę konferenciją, tema „Imunoprofilaktikos aktualijos“.

Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA) kviečia dalyvauti ketvirtoje Europos visuomenės sveikatos savaitėje (EUPHW), tema „Sveikata visą gyvenimą“, kuri vyks, 2022 m. gegužės 16–20 d.

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija (toliau – Asociacija) kviečia dalyvauti renginyje, XVII suvažiavime ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2022 m. kovo 30 d. 10 val. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (adresas: Vaidoto g. 115, Kaunas).

2021 m. gruodžio 21 d. vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos Tarybos narių išplėstinis posėdis ir seminaras, COVID-19 ligos (korona virusinės infekcijos) tema, aptariant šios ligos tarpinstitucinio bendradarbiavimo valdymo priemones ir aktualijas.

2021 m. gruodžio 1 d. vykusioje nuotolinėje VI-oje Nacionalinėje visuomenės sveikatos konferencijoje „Sveikata ir komunikacija“, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija (toliau – Asociacija) paskelbė „Metų visuomenės sveikatos lyderis 2021“ nominantą.

Kviečiame 2021 m. gruodžio 1 d. (trečiadienį) dalyvauti nuotolinėje Nacionalinėje visuomenės sveikatos konferencijoje „Sveikata ir komunikacija“.

Pandemijos metu visuomenė ir sveikatos priežiūros sistema susidūrė su neeiliniais iššūkiais. Viena iš ypatingai svarbių pandemijos valdymo sąlygų – tinkama komunikacija. Komunikacijoje svarbu ne tik tai, KAS komunikuojama, bet ir tai – KAIP komunikuojama. Šios konferencijos metu subursime įvairių sričių specialistus ir profesionalus ir pasidalinsime žiniomis bei patirtimi apie efektyvią, tinkamą, skaidrią, etišką komunikaciją sveikatos krizių metu. Taip pat aptarsime ir kitus šiuo metu aktualius visuomenės sveikatos ir jos priežiūros aspektus.

Kviečiame 2021 m. gegužės 21 d. (penktadienį) dalyvauti nuotolinėje Nacionalinėje visuomenės sveikatos konferencijoje „COVID-19 pandemija ir visuomenės sveikatos priežiūra: ar esame pasirengę ateities iššūkiams?“. Visuomenės sveikatos sistema pandemijos metu susidūrė su neeiliniais iššūkiais. Norime pasidalinti patirtimi ir aptarti visuomenės sveikatos sistemos plėtros bei tobulinimo perspektyvas.

2020 m. spalio 7 d. vykusioje nuotolinėje V-oje Nacionalinėje visuomenės sveikatos konferencijoje „Lietuva ir COVID-19: patirtys, pamokos ir perspektyvos“, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija paskelbė „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ nominantą.

2020 m. spalio 7 d. (trečiadienį) 10-14 val. vyks nuotolinė V-oji Nacionalinė visuomenės sveikatos konferencija „Lietuva ir COVID-19: patirtys, pamokos ir perspektyvos“


Dėl nepalankios COVID-19 ligos epidemiologinės situacijos š.m. kovo 25 d. vyksiantis Lietuvos visuomenės sveikatos aosciacijos renginys atidedamas vėlesniam laikui. Apie naują datą informuosime.

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos sveikinimai LSMU MS Visuomenės sveikatos fakultetui 25 m. jubiliejaus proga.

 

Jau treti metai iš eilės Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija organizuoja metų visuomenės sveikatos lyderio rinkimus. Šiais metais gruodžio 4 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykusios IV- osios Nacionalinės visuomenės sveikatos konferencijos "Visuomenės sveikata gerovės valstybei" metu  buvo įteikti „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ apdovanojimai.
Informuojama, kad 2019-12-04 vyks IV-oji Nacionalinė visuomenės sveikatos konferencija "Visuomenės sveikata gerovės valstybei". Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, mokslininkams, savivaldybių ir nacionalinio lygmens sveikatos politikams, nevyriausybinių organizacijų atstovams ir kitiems, besidomintiems visuomenės sveikata ir sveikatos vadyba. Kviečiama teikti tezes visuomenės sveikatos ir sveikatos vadybos temomis.
Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų nominacijos „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ atrankos konkurso nuostatuose išdėstytus apdovanojimo skyrimo kriterijus, vykdomas 2019 metų visuomenės sveikatos lyderio nominacijai gauti devynių paraiškų (pridedama) vertinimas.

Jau treti metai iš eilės Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijai (toliau – Asociacija) organizuojant metų visuomenės sveikatos lyderio rinkimus, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros srityje, dirbančių specialistų dalyvavimą, teikiant paraiškas „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ nominacijai, gautos devynios, kurios bus vertinamos vadovaujantis konkurso nuostatuose išdėstytais apdovanojimo skyrimo kriterijais.

Informuojama, kad 2019 m. gegužės 13-17 dienomis Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA) organizavo Europos visuomenės sveikatos savaitę.

2019 m. gegužės 23 d. Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsakingos už Europos Sąjungos (ES) struktūrinių ir investicinių fondų valdymą ir vertinimą, organizuojamas renginys, skirtas vertinimo gebėjimams stiprinti.

2019 m. gegužės 13-17 dienomis vyksta Europos visuomenės sveikatos asociacijos organizuojama Europos visuomenės sveikatos savaitė.

Pasaulio visuomenės sveikatos asociacijų federacija šių metų gegužės 22 d. organizuoja tarpautinį seminarą

 

Informuojama, kad 2019 m. gegužės 13-17 dienomis vyksta Europos visuomenės sveikatos savaitė, kurios metu 2019-05-15 Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė organizuoja mokslinę – praktinę konferenciją

Už dalyvavimą Atvirame pažangos forume „Lietuva 2030” Ministro Pirmininko padėka  buvo įteikta ir Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijai.

 

 

2019 m. kovo 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultete vyko Lietuvos Visuomenės sveikatos asociacijos XV suvažiavimas ir Tarybos posėdis.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) kartu su Gyvensenos medicinos asociacija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kviečia Jus į tarptautinę Gyvensenos medicinos konferenciją.

Gyvensenos medicinos konferencija 2019 m. balandžio 11-12 dienomis Kaune (programa atsisiųsti).

Kviečiame dalyvauti renginyje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) XV suvažiavime ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2019 m. kovo 27 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto 104 auditorijoje (adresas: Tilžės g. 18, Kaunas).

Kviečiame dalyvauti renginyje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) XV suvažiavime ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2019 m. kovo 27 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto 104 auditorijoje (adresas: Tilžės g. 18, Kaunas).

Darbotvarkė:

13.00 - 13.30 paskaita „Gyvensenos medicinos raida Lietuvoje”, prof. habil. dr.  Ramunė Kalėdienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė

13.30  - 14.00  Pietų pertrauka

14.00 – 15.30 Asociacijos XV Suvažiavimas (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita; Asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas (finansinė ataskaita). Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; Asociacijos Prezidento ir Tarybos rinkimai).

15.30 – 16.00 Asociacijos Tarybos posėdis (Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; Einamieji klausimai (Asociacijos narių narystė ir kt.))

Apie Asociacijos nario atstovo/(ų) dalyvavimą, užpildant pridedamą lentelę, prašome pateikti iki 2019 m. kovo 20 d. adresu: Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, K. Petrausko g. 24, LT 44156, Kaunas, el. paštu: ramune.kalediene@lsmuni.lt arba orina.ivanauskiene@nvsc.lt, arba faksu (8~37) 33 16 80.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad atvykstant į Asociacijos Suvažiavimą, organizacijos/įstaigos atstovas/(-ai), jei jis nėra vadovas, turi turėti atstovaujamos organizacijos/įstaigos vadovo įgaliojimą.

Pageidautina, kad renginyje dalyvautų visi Asociacijos Tarybos nariai (sąrašas pridedamas).

Kasmet lapkričio 18-ąją minima Europos supratimo apie antibiotikus diena, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į nereikalingo antibiotikų vartojimo pasekmes, skatinti atsakingą ir tinkamą antibiotikų vartojimą.

Kasmet, lapkričio 18 - ąją yra pažymima Europos supratimo apie antibiotikus diena, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į nereikalingo antibiotikų vartojimo pasekmes, skatinti atsakingą ir tinkamą antibiotikų vartojimą.

Jau antri metai iš eilės Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija organizuoja metų visuomenės sveikatos lyderio rinkimus.

Atsižvelgiant į keturis, pateiktų penkių paraiškų, vertinimo atrankos kriterijus, 2018 metų nominacijos „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ laimėtoju pripažinta paraiška.

 

Jau antri metai iš eilės Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijai (toliau – Asociacija) organizuojant metų visuomenės sveikatos lyderio rinkimus, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros srityje, dirbančių specialistų dalyvavimą, teikiant paraiškas „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ nominacijai, gautos penkios, kurios bus vertinamos vadovaujantis konkurso nuostatuose išdėstytais apdovanojimo skyrimo kriterijais.

 

Informuojama, kad Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija (toliau – Asociacija) organizuoja visų organizacijų, įstaigų ir kitų juridinių asmenų, veikiančių visuomenės sveikatos priežiūros srityje specialistų apdovanojimus, 2018 m. nominacijai - „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ gauti.

2018 m. balandžio 19 d.  Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos renginys.

11-oji Europos Visuomenės Sveikatos konferencija, Liubliana, Slovėnija, 2018 m. lapkričio 28-gruodžio 1 dienomis (atsisiųsti).

 

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos iniciatyva į  Septynioliktosios Lietuvos Respublikos vyriausybės programą, patvirtintą 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos seimo nutarimu Nr. XIII-82 „ Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės programos“ buvo įtraukta priemonė, kaip viena iš  prioritetinių visuomenės sveikatos sričių...
Kviečiame Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) narius dalyvauti renginyje, Asociacijos XIV suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2018 m. balandžio 19 d. 10.00 val. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos salėje Nr. 400, IV aukšte.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultetas, Gyvensenos medicinos asociacija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija organizuoja ir kviečia į 4-ąją Tarptautinę gyvensenos medicinos konferenciją

Stiprinant bendradarbiavimą, 2017 gruodžio 8 d. atstovaujant Lietuvos visuomenės sveikatos asociaciją dalyvauta Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narių suvažiavime.

 

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 14 d. 13 val. vyks Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) Tarybos narių išplėstinis posėdis.

 

2017 m. spalio 10 d. Kaune, II-osios Nacionalinės mokslinės – praktinės visuomenės sveikatos konferencijos metu vyko „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ apdovanojimo įteikimo ceremonija.

 

 

Už kūrybingą ir novatorišką praktiką, įkvepiančią ir išskirtinę bendradarbiavimo iniciatyvą bei sėkmingą veiklos įgyvendinimą ir plėtrą visuomenės sveikatos priežiūros srityje, 2017 metų nominacijos „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ laimėtoju išrinkta...
Pirmą kartą Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijai (toliau – Asociacija) organizuojant metų visuomenės sveikatos lyderio rinkimus, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros srityje, dirbančių specialistų dalyvavimą, teikiant paraiškas „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ nominacijai, gautos devynios, kurios bus vertinamos vadovaujantis konkurso nuostatuose išdėstytais apdovanojimo skyrimo kriterijais. Paraiškas „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ nominacijai pateikė Higienos instituto, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno ir Klaipėdos departamentų bei aktyviausiai - Klaipėdos, Lazdijų, Marijampolės, Rokiškio ir Vilniaus savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai.

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija kviečia visų organizacijų, įstaigų ir kitų juridinių asmenų, veikiančių visuomenės sveikatos priežiūros srityje, dirbančius specialistus aktyviai dalyvauti ir iki š.m. rugsėjo 22 d. teikti paraiškas „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ nominacijai.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas, bendradarbiaujant su Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, 2017 m. spalio 10 dieną organizuoja II – ąją Nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją.
2017 m. gegužės 18 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas sukvietė specialistus į konferenciją „Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos tobulinimo galimybės, taikant efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo metodus“.
Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, kartu su Kauno miesto visuomenės sveikatos biuru ir Vytauto didžiojo universitetu, 2017 m. gegužės 24 d. organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Streso valdymas: teorija ir praktika“, kuri vyks Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas)

Kasmet paskutiniąją balandžio savaitę pažymima Europos imunizacijos savaitė, kurios tikslas padidinti supratimą apie viso gyvenimo skiepų svarbą padedant sukurti ir išlaikyti kolektyvinį imunitetą visose Europos regiono bendruomenėse.

Europos imunizacijos savaitė pasitinkama organizuojamais susitikimais su gydytojais asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir skleidžiama informacija apie vakcinas ir ligas nuo kurių jos apsaugo. Šios savaitės renginiais siekiama priminti medikams imunizacijos svarbą ir užtikrinti vakcinų prieinamumą visų amžiaus grupių asmenims.

Vanduo! Tu neturi nei skonio nei kvapo – tavęs nusakyti negalima, tavimi gardžiuojamės visi, nepažinodami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė. Tu pats didžiausias turtas pasaulyje.

2017 m. balandžio 13 d. vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) tryliktasis suvažiavimas, į kurį buvo pakviesti dalyvauti visi Asociacijos nariai. Suvažiavime dalyvavo dešimt Asociacijos narių atstovų.

Kviečiame dalyvauti renginyje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) XIII suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje, kuris vyks 2017 m. balandžio 13 d. 12 val. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto I rūmuose 203 auditorijoje (adresas: K. Petrausko g. 15, Kaunas).

Maloniai kviečiame atvykti į 3-iąją tarptautinę gyvensenos medicinos konferenciją „GYVENSENOS MEDICINA: raktas į lėtinių neinfekcinių ligų valdymą“.

Konferencija vyks 2017 m. kovo 17 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokomojo laboratorinio korpuso Z. Januškevičiaus posėdžių salėje, Eivenių g. 4, Kaunas. Konferencijos pradžia 10 val. Registracija nuo 9 val.

Kviečiame dalyvauti LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje – „Lietuvos mokinių sveikata: stebėsena, iššūkiai ir geroji patirtis“, kuri vyks 2017 m. vasario 1 d. LSMU „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro A-205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13, Kaunas).

Konferencijos aprašymas ir numatoma programa pridedama (atsisiųsti).“

Lapkričio 14-20 dienos yra Pasaulinė supratimo apie antibiotikus savaitė.

Europos supratimo apie antibiotikus dienos išvakarėse, š. m. lapkričio 17 d. Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės iniciatyva, kartu su LSMU MA Šeimos medicinos klinika ir Visuomenės sveikatos fakultetu, Higienos institutu, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru bei Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, organizuota mokslinė – praktinė konferencija, tema – „Antimikrobinio atsparumo aktualijos šiandien“, kurios tikslas informuoti apie naujoves antimikrobinio atsparumo srityje, skatinant diegti jas kasdieniniame darbe bei stiprinti bendradarbiavimą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą.

Kasmet lapkričio 18 d. minima Europos supratimo apie antibiotikus diena jau antrus metus bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbta Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaite. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas primena, kad antibiotikai yra labai vertingi vaistai ir jų efektyvumas turi būti išsaugotas.

Informuojame, kad plečiant bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija (toliau – LVSA) kartu su Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (toliau – SVSBA) organizuoja išplėstinį posėdį, kuriame kviečiami dalyvauti LVSA ir SVSBA Tarybų nariai.

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento specialistai primena, kad nėščiosios yra priskiriamos gripo rizikos grupėms ir kviečiamos pasiskiepyti nuo sezoninio gripo valstybės biudžeto lėšomis. Moksliniais tyrimais pagrįsta, kad nėščiųjų skiepijimas nuo gripo yra saugus ir efektyvus, ir apsaugo ne tik moteris, bet ir negimusį kūdikį, o motinos antikūnų dėka mažėja gripo infekcijos rizika ir ką tik gimusiems kūdikiams.

Kasmet lapkričio 18 d. pažymint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės iniciatyva, kartu su LSMU MA Šeimos medicinos klinika ir Visuomenės sveikatos fakultetu, Higienos institutu bei Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija organizuojama mokslinė – praktinė konferencija, tema - „Antimikrobinio atsparumo aktualijos šiandien“, kurios tikslas informuoti apie naujoves antimikrobinio atsparumo srityje, skatinant diegti jas kasdieniniame darbe bei stiprinti bendradarbiavimą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą

Stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą, 2016 m. spalio 6 d. 9 val. Nacionalinio visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento konferencijų salėje (K.Petrausko g. 24 II a., Kaunas), kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu organizuojama mokslinė-praktinė konferencija, tema -  „Streso prevencijaKauno mieste“

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento specialistai primena, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja naujasis LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius, pagal kurį valstybės lėšomis bus skiepijamos 11 metų mergaitės, siekiant apsaugoti jas nuo žmogaus papilomos viruso (toliau – ŽPV) sukeliamų infekcijų. Kviečiame tėvelius atkreipti dėmesį ir pasinaudoti šia galimybe.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) neeiliniame XII suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) ir Tarybos posėdyje. Suvažiavimas ir Tarybos posėdis vyks 2016 m. gegužės 18 d. 14 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto 102 auditorijoje (adresas: Tilžės g. 18, Kaunas).


2016 m. kovo 9 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre susirinko virš šimto šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų, slaugytojų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir kitų specialistų ne tik iš Prienų rajono, bet ir iš artimiausių teritorijų: Birštono, Kauno ir Kauno r. į mokslinę- praktinę konferenciją, tema „Antimikrobinio atsparumo problema ir sprendimo būdai“.

Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės iniciatyva organizuojama mokslinė – praktinė konferencija, tema - „Antimikrobinio atsparumo problema ir sprendimo būdai“, skirtapasidalinti gerąja praktika bei skatinti atskirų sričių specialistų bendradarbiavimą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą.

2015 m. gruodžio 15 d. 13 val. vyks Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) Tarybos narių išplėstinis posėdis, į kurį kviečiami dalyvauti visi Asociacijos nariai. Posėdis vyks M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus (K. Petrausko g. 31, Kaunas) renginių salėje. Numatoma pasėdžio trukmė – 3,5 val.
Stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą, 2015 m. gruodžio 4 d. 10 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, MLK, Z.Januškevičiaus didžiojoje auditorijoje (Eivenių g. 4, Kaunas), kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu organizuojama konferencija, tema -  „Svarbiausios šių dienų  mitybos aktualijos“.

Artėjant Europos supratimo apie antibiotikus dienai (lapkričio 18 d.), pristatyti racionalaus antibiotikų vartojimo bei užkrečiamųjų ligų valdymo aktualijas, Kauno regioninės antimikrobinio valdymo grupės iniciatyva, kartu su  Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, 2015 m. lapkričio 18 d. organizuojama mokslinė-praktinė konferencija, tema „Antimikrobinio atsparumo bei užkrečiamųjų ligų valdymo aktualijos

Stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą, 2015 m. spalio 9 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas), kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu organizuojama konferencija, tema -  „Savižudybių prevencija: problemos ir galimybės Kauno mieste“.


Visuomenės sveikatos fakultetas ir Lietuvos Visuomenės sveikatos asociacija pakvietė aptarti visuomenės psichikos sveikatos problemų sprendimo galimybes

2015 m. balandžio 29 d. visuomenės sveikatos specialistai, psichologai, gydytojai ir slaugytojai rinkosi į mokslinę-praktinę konferenciją, ,,Bendruomenės vaidmuo visuomenės psichikos sveikatos problemų sprendime”, vykusią LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre. Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija kartu su Visuomenės sveikatos fakultetu kvietė diskutuoti apie tai, ką bendruomenė gali nuveikti, siekiant stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir spręsti su ja susijusias problemas.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) X Suvažiavime. Suvažiavimas vyks 2015 m. balandžio 29 d. 13 val.


Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, kartu su LSMU Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedra š.m. balandžio 29 d. organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Bendruomenės vaidmuo visuomenės psichikos sveikatos problemų sprendime.

Sprendžiant racionalaus antibiotikų vartojimo klausimus apskrityje, Kauno regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo grupės vardu kviečiame į seminarą „Antimikrobinio atsparumo problema ir sprendimo būdai“, kuris įvyks 2015 m. balandžio 21 d. 13 val. Kėdainių kultūros centre (adresas: J.Basanavičiaus 24, Kėdainiai.)
2015 m. vasario 19 d. 12.30 val. Kauno visuomenės sveikatos centre vyks susitikimas su PSO Europos regiono biuro atstovais


2015 m. vasario 12 d. 14 val. organizuojamas Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) Tarybos narių išplėstinis posėdis.


Pasaulio (ir Lietuvos) sveikatos organizacijos skiepus pripažįsta pagrindine ir labai efektyvia gripo specifine profilaktikos priemone. Skiepai yra pati efektyviausia priemonė, apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų: pneumonijos, bronchito, ausų uždegimo, sinusito, lėtinių ligų paūmėjimo ir kitų.

Stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dalinantis gerosios praktikos pavyzdžiu, š.m. gruodžio 18 d. vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – LVSA) ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos (toliau – SVSBA) tarybos narių išplėstinis posėdis, į kurį buvo kviesti ir LVSA Garbės nariai. Viso dalyvavo 11 atstovų.

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos IX SuvažiavimasUžkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, bendradarbiaujant su Kauno visuomenės sveikatos centru ir Kauno miesto savivaldybe organizuoja  mokslinę – praktinę konferenciją, tema „Sezoninės infekcijos: gripas ir erkių platinamos ligos“

Mokslinė - praktinė konferencija skirta visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dietistams, gydytojams ir slaugytojams organizuojantiems, koordinuojantiems bei kontroliuojantiems vaikų maitinimą vaikų mokymo-ugdymo įstaigose (mokyklose ir ikimokyklinėse), socialiniuose centruose, globos namuose bei dienos centruose.

2013 m. lapkričio 6 d. 13 val.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokomojo laboratorinio korpuso
Z. Januškevičiaus posėdžių salė, Eivenių g. 4, Kaunas